Zespół Przedszkolno - Szkolno - Gimnazjalny w Bukowcu

 

Nawigacja

Dyrekcja Sekretariat Nauczyciele Pedagog szkolny Logopeda Godziny zajęć lekcyjnych, przerw

Informacje

Nauczyciele

Dyrektor Szkoły - mgr Władysław Ceglecki

mgr Justyna Andrzejczak - Kwaśny

mgr Aleksandra Adamczak

Marzanna Antkowiak

mgr Mirosława Gendera

mgr Anna Kaczmarek

mgr Katarzyna Koza

mgr Dorota Nawacka

mgr Sława Pawłowska

mgr Katarzyna Lala

mgr Kinga Paluch

mgr Magdalena Płóciennik

mgr Grzegorz Raczkowiak

mgr Andrzej Rucioch

mgr Wiesława Skotarczak - Rutnicka

mgr Agnieszka Sławińska

mgr Anna Tobys

 Magdalena Klorek

mgr Marta Wysocka - Labrzycka