Zespół Przedszkolno - Szkolno - Gimnazjalny w Bukowcu

 

Nawigacja

Dyrekcja Sekretariat Nauczyciele Pedagog szkolny Logopeda Godziny zajęć lekcyjnych, przerw

Informacje

Nauczyciele

Dyrektor Szkoły - mgr Władysław Ceglecki

Zastępca Dyrektora - mgr Justyna Andrzejczak - Kwaśny

mgr Aleksandra Adamczak

Marzanna Antkowiak

mgr Mirosława Gendera

mgr Anna Kaczmarek

mgr Katarzyna Koza

mgr Dorota Nawacka

mgr Sława Pawłowska

mgr Katarzyna Lala - Pluskota

mgr Kinga Paluch

mgr Magdalena Płóciennik

mgr Grzegorz Raczkowiak

mgr Andrzej Rucioch

mgr Wiesława Skotarczak - Rutnicka

mgr Agnieszka Sławińska

mgr Anna Tobys

 Magdalena Klorek

mgr Marta Wysocka - Labrzycka

mgr Reneta Albrecht